Tại sao gọi chúng tôi là 'nỗi nhục quốc thể'?

Một cô dâu Việt ở Hàn Quôc đau đáu hỏi rằng chị lấy chồng theo đúng pháp luật hai nước, vì sợ hãi những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ ở làng quê VN, vì không muốn gia đình mãi mãi chỉ là một túp lều xiêu vẹo... Và chị nghĩ đã giúp quảng bá đựơc văn hóa của mình ra nước bạn. Vậy thì tại sao mọi... hiển thị thêm Một cô dâu Việt ở Hàn Quôc đau đáu hỏi rằng chị lấy chồng theo đúng pháp luật hai nước, vì sợ hãi những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ ở làng quê VN, vì không muốn gia đình mãi mãi chỉ là một túp lều xiêu vẹo... Và chị nghĩ đã giúp quảng bá đựơc văn hóa của mình ra nước bạn.

Vậy thì tại sao mọi người lại gọi những người như chị là “nỗi nhục quốc thể”?

Bạn nghĩ sao về câu hỏi của người phụ nữ này? Ý kiến của bạn về việc lấy chồng ngoại?
Cập nhật: Tham khảo thêm bài viết: http://vn.news.yahoo.com/yn/20101210/tsc...
141 câu trả lời 141