Tai sao dang lai dat ten tp la ho chi minh?

Sao đảng ta không đặt tên TP là Nuyễn Tất Thành??
tên người là Nguyễn tất Thành mà. sao lại đổi luôn cả họ của Bác?? từ họ Nguyễn => Hồ ??
nếu đổi tên các bạn vạy các bạnc có đồng ý không??
8 câu trả lời 8