Nhà hát lớn nào đẹp nhất ở Việt Nam?

*Như các bạn biết Việt Nam chỉ có duy nhất 3 nhà hát lớn: - Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội http://www.skydoor.net/photo/Nha_hat_lon_Ha_Noi_1/7407 http://www.demhanoi.vn/wp-content/uploads/2010/11/Nhà-hát-lớn.jpg - Nhà hát lớn thành phố Hải... hiển thị thêm *Như các bạn biết Việt Nam chỉ có duy nhất 3 nhà hát lớn:
- Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội
http://www.skydoor.net/photo/Nha_hat_lon...
http://www.demhanoi.vn/wp-content/upload...
- Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng
http://www.skydoor.net/photo/Nha_hat_lon...
http://www.skydoor.net/photo/Nha_hat_lon_Tp_Hai_Phong_3/7834
http://www.skydoor.net/photo/Nha_hat_lon_Tp_Hai_Phong_1/7836
http://www.yeuhaiphong.com/diendan/anh-thanh-pho/3135-va-1-loat-liveshow-nhung-buc-anh-dep-ve-hai-phong-than-yeu-ne.html
http://my.opera.com/labatluong11026668/blog/show.dml/3246159
http://my.opera.com/rache/blog/2007/11/27/september-02-2007-hai-phong
http://haiphongfc.vn/viewtopic.php?f=35&t=5026
- Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh:
http://www.skydoor.net/place/Nh%C3%A0_h%C3%A1t_l%E1%BB%9Bn_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

*Các bạn có thể tìm thêm thông tin và hãy bình chọn nhà hát đẹp nhất rùi đẹp thứ 2 và đẹp thứ 3 nha.
5 câu trả lời 5