Ai chơi võ lâm 2 cho hỏi tí.làm thế nào để luyện võ đag kiếm pháp lên cấp 3 vậy?

1 câu trả lời 1