Có ai chơi võ lâm 2 k,cho mìh hỏi tí.làm thế nào để luyện võ đag kiếm lên cấp 3 và làm nhiệm v?

2 câu trả lời 2