Excel bi lỗi chuyễn hệ số thập phân và bị mất chữ?

tôi đang dùng excel thì số bị chuyển thành vd : 10000 -> 1E+04
còn chữ thì mất hết
ai giúp tôi cái
Cập nhật: là do file excel bi lỗi chứ không phải là virut virết gì hết giờ bác nào giúp em tìm cái phần mềm nào repair lại cái
3 câu trả lời 3