Cho em hỏi khi nào thì cài lại win và làm sao biết được mà cài?

thật đúng nha
7 câu trả lời 7