Cho mình hỏi một chút về máy tính?

hi mọi người mình mới biết máy tính được chút chút nên có một rất nhiều thứ về máy tính mình không hiểu cho lém mong mọi người giải thích hộ nhé ah bây giờ cho mình hỏi một chút về format ổ cứng theo mình biết thì có nhiều cách format ổ cứng mình chỉ hỏi sao ít mình thấy ít người nói đến cách format ổ cứng... hiển thị thêm hi mọi người
mình mới biết máy tính được chút chút
nên có một rất nhiều thứ về máy tính mình không hiểu cho lém
mong mọi người giải thích hộ nhé
ah bây giờ cho mình hỏi một chút về format ổ cứng
theo mình biết thì có nhiều cách format ổ cứng
mình chỉ hỏi sao ít mình thấy ít người nói đến cách format ổ cứng bằng cách
kích chuột phải vào ổ cứng rồi chọn format
mọi người có thể nói cho mình về vấn đề này không
thank
5 câu trả lời 5