Hoàng kanh ơi ! Anh yêu em . Chết . Mình đang say rượu hay sao í nhỉ ?

Lan ơi anh nhớ em nhiều từ chiều anh cứ mải chờ tin em vừa nãy mở máy ra xem nào là tin nhắn anh thèm em ko ? Em ơi nếu nói là ko ? Thì em lại bảo anh trông cô nào? Thế nhưng nếu nói hôm nào @? ( cưới) thì em lại bảo anh xào( xạo) quá đi nếu anh mà nói câu chi em lì 1... hiển thị thêm Lan ơi anh nhớ em nhiều
từ chiều anh cứ mải chờ tin em
vừa nãy mở máy ra xem
nào là tin nhắn anh thèm em ko ?
Em ơi nếu nói là ko ?
Thì em lại bảo anh trông cô nào?
Thế nhưng nếu nói hôm nào @? ( cưới)
thì em lại bảo anh xào( xạo) quá đi
nếu anh mà nói câu chi
em lì 1 phát xong rồi bỏ đi
em ơi anh vẫn so bì
rằng em có hiểu những j anh ko ?
Đã yêu yêu rất thật lòng
chứ ko nóirối đề phòng mai sau
à anh nếu có càu nhàu
xin em lượng thứ mình yêu nhau mà
em ơi nhiều lắm nhưng mà để sau nhé , anh dag còn say rượu .
Cubi.
14 câu trả lời 14