Ai Biết Giúp Mình Về Tiếng Anh Và Blog?

-Ai biết câu
Đời Cô Độc và Kẻ Cô Đơn tiếng Anh là gì không giúp mình với
-Còn về blog :
Mình không hiểu sao khi mình vào phần sửa trang và viết bài thì không được, phần viết bài thì viết bài xong nó không upload lên blog được
Ai biết Giúp mình 2 vấn đề trên
2 câu trả lời 2