Em có 1 bài thơ - dành cho những người yêu thơ , rất mong mọi người chỉ giáo .?

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi Qua lại khách chờ sông lặng sóng Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười... hiển thị thêm Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười .
......................................... ạ .
Mọi người có thể :
- đọc xuôi và đọc ngược bài này .
-cắt 2 từ đầu mỗi câu đọc xuôi
-cắt 2 từ cuối mỗi câu đọc ngược
-cắt 3 từ đầu mỗi câu đọc ngược
- cắt 3 từ cuối mỗi câu đọc xuôi
- cắt 4 từ đầu mỗi câu đọc xuôi
và cắt 4 từ cuối mỗi câu đọc ngược .

Cảm ơn mọi người chỉ giáo .
Cập nhật: @minh : đây là thể loại thơ j ?
Câu hỏi hay đấy .
Trả lời nhé : thất ngôn bắt cú rồi luộc . Hehe.
Có ý kiến j không ?
10 câu trả lời 10