để chặn kết quả xổ số của đầu số 8362 và 8162?

tôi muốn chặn ngay 2 cái đầu số 8362 va 8162 . mạng của tôi là mạng VIETTEL .không biết ai cầm máy của tôi gửi cho 2 đầu số trên ,ma cứ mỗi 1ngày tôi bị trừ đi 6000 đồng việt nam mới chết chứ , tiền thi không làm ra , giúp tôi với
3 câu trả lời 3