Tạ lỗi các bác! Hôm wa post truyện có nguồn!?

Hôm wa share câu truyện cười wa" dở, hôm này Prince tôi, xin kể câu truyện khác, để các bác thưởng thức, xem xong lì xì * nhá! -Thời Hi lạp phương tây, có người đàn ông sở hữu 1 con ngựa rất đặc piệt. Khi nói:" oh my god!" ngựa sẽ chạy rất nhanh, khi nói:"No more" ngựa sẽ dừng lại bất... hiển thị thêm Hôm wa share câu truyện cười wa" dở, hôm này Prince tôi, xin kể câu truyện khác, để các bác thưởng thức, xem xong lì xì * nhá!

-Thời Hi lạp phương tây, có người đàn ông sở hữu 1 con ngựa rất đặc piệt. Khi nói:" oh my god!" ngựa sẽ chạy rất nhanh, khi nói:"No more" ngựa sẽ dừng lại bất chấp ma sát quá yếu!

-Một ngày nọ, Người đàn ông đó lên ngựa chạy dạo vài vòng. ông la to : " Oh my god...Oh my god....oh my god!". ngựa phi rất là nhanh, nhanh hơn cả gió..nhưng chợt ông thấy 1 vực thẩm trước mặt. Ông sợ quá liền la to :"NO MORE"... ngựa dừng lại, kéo rê móng.... gần sát trên bờ vực, chỉ còn 10cm nữa là rơi xuống.

-Ông hú vía, lấy tay chùi mồ hôi, nói thầm: "OH MY GOD!"

Enjoying my joke story, and having a good day! :D
13 câu trả lời 13