Làm sao để không sợ "NHIỀU NGƯỜI" có thân xác khác ta ?

Trả lời giùm em câu bên đây nhé. Cảm ơn nhiều lắm ạ, các bạn mục tâm lý.

http://vn.answers.yahoo.com/question/ind...
4 câu trả lời 4