Nên trừ khử người này khỏi yahoo hỏi đáp ?

Cập nhật: cả các câu hỏi nữa?
5 câu trả lời 5