Trả lời bạn Mimosa, thiết nghĩ đăng ở dạng câu hỏi để mọi người cùng nhận xét?

Bạn Mimosa thân mến, bạn là tín đồ Ki Tô nên dĩ nhiên bạn cũng không khác những tín đồ khác là bị nhồi sọ tẩy não liên tục một cách tinh vi và có hệ thống, và hơn hẳn tín đồ Ki Tô ở Tây phương về sự cuồng tín và sùng đạo vô cùng cực đoan. Nên bạn bị lẫn lộn giữa lịch sử và huyền sử. Ví dụ: Hai Bà Trưng là... hiển thị thêm Bạn Mimosa thân mến, bạn là tín đồ Ki Tô nên dĩ nhiên bạn cũng không khác những tín đồ khác là bị nhồi sọ tẩy não liên tục một cách tinh vi và có hệ thống, và hơn hẳn tín đồ Ki Tô ở Tây phương về sự cuồng tín và sùng đạo vô cùng cực đoan.

Nên bạn bị lẫn lộn giữa lịch sử và huyền sử.

Ví dụ: Hai Bà Trưng là anh hùng liệt nữ trong lịch sử của dân tộc ta, để ghi nhớ công ơn của tiền nhân, dân ta hàng năm vẫn làm lễ để ca tụng vinh danh Hai Bà, cũng như các anh hùng dân tộc khác trong lịch sử như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyển Huệ.

Còn đối với Lạc Long Quân và Âu Cơ, vì hai người đó thuộc về huyền sử, chớ không phải lịch sử, truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên vẫn là niềm hãnh diện của dân ta, nhưng thực sự dân ta chưa bao giờ đem con rồng lên bàn thờ để thờ như Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xuyên tạc, rồi làm lễ cầu xin Thiên Chúa rửa tội, dựa vào đó để miệt thị tổ tiên của dân ta chỉ là con súc vật, là con quỷ.

Cũng vậy, Jesus là một người có thật trong lịch sử Do Thái, sinh cùng thời với Hai Bà Trưng, nhưng ông ta chỉ là một ông thợ mộc thất học, có thể ông ta muốn làm ... cách mạng để giải phóng dân Do Thái ra khỏi sự kìm kẹp của chính quyến Do Thái và Đế quốc La Mả thời bấy giờ. Tuy nhiên ông ta đã làm một chuyện vô cùng ... lạ lùng là tự nhận mình là con trai của Thần Giê Hô Va ở trên trời, một nhân vật trong ... huyền sử của dân Do Thái, tương tự như nếu Hai Bà Trưng của dân ta tự nhận mình là con gái của Lạc Long Quân ở trên ... trời.

Dân Do Thái thời đó dĩ nhiên không tin và chính quyền Do Thái lúc đó tìm cách giết Jesus vì biết Jesus muốn lợi dụng câu chuyện mê tín hoang đường "Ta là Con Thiên Chúa" để kích động đám dân dốt nát, nghèo khổ, ít học, cùng đinh khố rách làm cách mạng.

Dân Do Thái không tin, thế thì sao dân tộc khác lại tin Jesus là con của ông Thần trong huyền sử của dân Do Thái ?? ... vì chính quyền La Mã đã lợi dụng Jesus để củng cố sự thống trị của họ, những dân tộc dưới quyền cái trị của họ, ai không tin Jesus là con Thượng Đế là ... chết.

Châu Mỹ La Tinh và Phi Luật Tân là hai trường hợp điển hình sau nầy, thực dân Tây Ban Nha đã tàn sát sạch sẽ những thổ dân da đỏ bản xứ ở Châu Mỹ La Tinh và và thổ dân trên các quần đảo ở Phi không chịu tin Jesus là con Thiên Chúa, hủy diệt và đốt phá tận gốc nền năn minh và văn hóa bản địa.

Ngày nay nếu có dịp, bạn hãy đi từ Mexico xuống phía Nam, cả một vùng lục địa mênh mông toàn là con Chúa nhưng con lai, do Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha truyền giống cho đàn bà da đỏ bản xứ, sau khi giết sạch đàn ông (những người da đỏ còn sống sót ngày nay, là thiểu số nhỏ nhoi, là nhờ họ sống ở nhửng vùng xa xôi, hẻo lánh mà thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha truyền giống không tới).

Thật là đáng thương cho dân Nam Mỹ và Phi Luật Tân cũng như dân Phi Châu sau nầy, đều tin nhận Chúa Cứu Thế Giê Su theo kiểu đó.

Nhưng dân Việt ta thì lại khác hoàn toàn, không bị thanh gươm và bó củi, sự sống và cái chết đe dọa mà vẫn tin ... Chúa, tin Jesus là con của ông Thần Jehovah không có thật trong huyền sử Do Thái, chớ không dính líu gì đến huyền sử Việt nam, chỉ vì ... mấy bao gạo, chỉ vì thất học mù chữ, chỉ vì nghèo khổ, chỉ vì là giai cấp bần cùng nhất trong xã hội, chỉ vì mê tín dị đoan, sẵn sàng vì Chúa mà làm ... cu li việt gian bán đứng cả tổ quốc và đồng bào của mình. Thật là không ... đáng thương chút nào, mà đáng ... chết vô cùng, thứ quân ... cõng rắn cắn ông bà.
12 câu trả lời 12