Xin hỏi các bạn, loại giấy nào có thể làm được đèn trời?

Giấy gói quà có làm được đèn trời không và bấc đèn dùng mấy cây nến thay cho cuộn vải tẩm mỡ động vật được không? Các bạn đã từng làm đèn trời chưa. Bạn nào đã từng làm đèn trời thì xin chỉ dùm cách làm chỉ sử dụng những vật liệu dễ kiếm được không? Cảm ơn nhiều nhé!
3 câu trả lời 3