Theo bạn như thế nào được xem "tiền là phương tiện của người thông minh, là mục đích của kẻ ngu ngốc"?

8 câu trả lời 8