Đố vui, đố vui, đố vui đơi...!?

Bác nông dân nọ nuôi được con gà rất là quý. Bác buộc một sợi dây màu đỏ vào một chân và sợi dây màu xanh vào chân còn lại của con gà. Mỗi lần dật mạnh sợi dây màu đỏ thì con gà gáy "Ò ó o o o o ..." còn khi dật mạnh sợi dây màu xanh thì con gà lại kêu "Cục ta cục tác" một hồi dài. Vậy, đố... hiển thị thêm Bác nông dân nọ nuôi được con gà rất là quý.

Bác buộc một sợi dây màu đỏ vào một chân và sợi dây màu xanh vào chân còn lại của con gà. Mỗi lần dật mạnh sợi dây màu đỏ thì con gà gáy "Ò ó o o o o ..." còn khi dật mạnh sợi dây màu xanh thì con gà lại kêu "Cục ta cục tác" một hồi dài.

Vậy, đố các bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi dật mạnh hai sợi dây cùng lúc?
Cập nhật: Vẹt nói 2 ngoại ngữ Một giáo sư sinh vật học người Bỉ rất yêu muông thú, ông đào tạo được một con vẹt có thể nói 2 ngoại ngữ. Giáo sư buộc vào mỗi chân nó một sợi dây, một mầu xanh, một mầu đỏ. Khi bạn bè đến chơi, ông giật sợi dây mầu xanh, lập tức con vẹt sổ ra một tràng tiếng Pháp. Giật sợi dây mầu đỏ con... hiển thị thêm Vẹt nói 2 ngoại ngữ

Một giáo sư sinh vật học người Bỉ rất yêu muông thú, ông đào tạo được một con vẹt có thể nói 2 ngoại ngữ.

Giáo sư buộc vào mỗi chân nó một sợi dây, một mầu xanh, một mầu đỏ. Khi bạn bè đến chơi, ông giật sợi dây mầu xanh, lập tức con vẹt sổ ra một tràng tiếng Pháp. Giật sợi dây mầu đỏ con vẹt nói toàn tiếng Đức.

Ai cũng thán phục tài giáo sư cũng như con vẹt.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giật cùng lúc cả hai sợi dây? - Một người hỏi.

- Tao sẽ ngã lộn cổ, thằng ngu! - Con vẹt thét lên the thé.

7 câu trả lời 7