Dịch hộ bài này cái ?

TÂY TÁI SƠN HOÀI CỔ Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu , Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu . Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để , Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Dầu . Nhân thế kỹ hồi thương vãn sự , Sơn hình y cựu trầm hàn lưu . Tòng kim tứ hải vi gia nhật , Cố lũy tiêu tiêu lô dịch thu . Lưu Vũ Tích hiển thị thêm TÂY TÁI SƠN HOÀI CỔ
Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu ,
Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu .
Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để ,
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Dầu .
Nhân thế kỹ hồi thương vãn sự ,
Sơn hình y cựu trầm hàn lưu .
Tòng kim tứ hải vi gia nhật ,
Cố lũy tiêu tiêu lô dịch thu .

Lưu Vũ Tích
Cập nhật: Chời ơi, em trải chăn bông, trà nóng, rượu cô- nhắc và hoa quả mời quý vị dihcj hộ em để em học từ Hán Việt cái...
7 câu trả lời 7