Nhân dịp năm mới, hãy mạnh dạn thanh lý bồ cũ các bác ạ?

Cập nhật: He he Khổ đầu đà cũng đáo để đó chứ.
Cập nhật 2: Lý do cần nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nhập dây chuyền máy móc thiết bị tạo tài sản cố định. Lẽ dĩ nhiên là phải nằm trong danh mục khuyến khích ưu đãi đầu tư. Miễn VAT đó.
Có đầu tư mở rộng thì a em mới có thưởng Tết chứ.^^
Cập nhật 3: Ve chai chứ mà lời gấp vạn lần hàng thành phẩm đó mí cưng ạ.
13 câu trả lời 13