AI bIết ý nghĩa 4 câu này chỉ dùm mình?

Mình Đọc cuốn sách 8 quyển sách quý của hòa thượng Thích Thiện Hoa mình thấy có rất nhiều cái rất bổ ích nhưng có vài câu vẩn ko hiểu ý của nó Thành-Trụ-Hoại-Không là gì Dục Giới-Sắc Giới-Vô Sắc Giới là jì Tam Bảo là jì Lục Thông có phải là 6 cái biết, bắt đầu đến cái biết thứ 6 Ai Biết ý của các câu trên... hiển thị thêm Mình Đọc cuốn sách 8 quyển sách quý của hòa thượng Thích Thiện Hoa mình thấy có rất nhiều cái rất bổ ích nhưng có vài câu vẩn ko hiểu ý của nó
Thành-Trụ-Hoại-Không là gì
Dục Giới-Sắc Giới-Vô Sắc Giới là jì
Tam Bảo là jì
Lục Thông có phải là 6 cái biết, bắt đầu đến cái biết thứ 6
Ai Biết ý của các câu trên chỉ dùm mình
1 câu trả lời 1