Giúp em so sánh xe Yamaha Luvias và xe click honda ?

Em đang muốn mua xe mà không biết nên chọn xe nào..mọi người có thể chỉ ra cái dc và hơn của 2 xe kia giúp em với..Nên mua xe j !! thanks trước
3 câu trả lời 3