Thơ vui, các bạn chia sẻ nhận xét và tìm câu hợp lý điền vào dấu chấm câu cuối được không ạ..?

Lò dò chuột đến hỏi mèo Xuân này hổng biết hổ còn ngự khôg Mèo rằng hơn chục năm mong Bao giờ đến lượt đến vòg của ta Nghe vậy rồng cười há ha Sau mèo là đến phiên bà này lên Ngoài sân chú rắn ngoan hiền Chẳng màng bởi lẽ rồng trên rắn mà Mặt hoa da phấn ngựa qua Có trà xin chén rồi ta góp lời Rắn song... hiển thị thêm Lò dò chuột đến hỏi mèo
Xuân này hổng biết hổ còn ngự khôg
Mèo rằng hơn chục năm mong
Bao giờ đến lượt đến vòg của ta
Nghe vậy rồng cười há ha
Sau mèo là đến phiên bà này lên
Ngoài sân chú rắn ngoan hiền
Chẳng màng bởi lẽ rồng trên rắn mà
Mặt hoa da phấn ngựa qua
Có trà xin chén rồi ta góp lời
Rắn song đến lượt tôi ngồi
Một năm sau đó tôi dời dê lên
Con khỉ chạy đến kêu rên
Trời ơi năm mấy có tên ta này
Gà ta mặt đỏ ngà say
Chó ơi lợn hỡ ngủ quay đợi chờ
Còn trâu chậm chạp nãy giờ
Chuột ơi chạy kẻo mèo..toi
7 câu trả lời 7