Các bạn nghĩ như thế nào về câu nói này?

người sri lanka qua Việt Nam đầu tư và nói câu này " người Việt Nam cần tôi chứ tôi ko cần người Việt Nam "
chi tiết về người nói câu này và công ty thì mình sẻ đăng sau
Cập nhật: tôi cũng là 1 người Việt Nam nói thật tôi chỉ nghe bạn tôi làm trong công ty đó kể lại . Nếu 1 gười nói thì tôi ko bao giờ tin nhưng đây là cả chục người làm trong công ty đó nói . Nếu mình đấu sức với thằng này thì mình nắm chắc phần thắng . Nó có học thì mình cũng nên dùng cách có học để nói với nó . Mình đang... hiển thị thêm tôi cũng là 1 người Việt Nam nói thật tôi chỉ nghe bạn tôi làm trong công ty đó kể lại . Nếu 1 gười nói thì tôi ko bao giờ tin nhưng đây là cả chục người làm trong công ty đó nói .
Nếu mình đấu sức với thằng này thì mình nắm chắc phần thắng . Nó có học thì mình cũng nên dùng cách có học để nói với nó . Mình đang cập nhập thông tin tên công ty , tên thằng nói ra câu này và nó nói với ai . chỉ trong vài ngày nửa thui .
10 câu trả lời 10