Anh/chị hãy giúp trả lời giùm cái?

Hôm nay, trên bàn nhậu có vài người vui vẻ. Sau khi đã ngà ngà, có một người nói: - Làm quan là đầy tớ của dân. Dân là ông chủ của quan. Một người khác liền ngâm: - Đầy tớ thì ở nhà lầu Cha con ông chủ dãi dầu nắng mưa Đầy tớ rượu sớm trà trưa Cha con ông chủ rau dưa qua ngày. Ông khác nghe liền tiếp: -... hiển thị thêm Hôm nay, trên bàn nhậu có vài người vui vẻ. Sau khi đã ngà ngà, có một người nói:

- Làm quan là đầy tớ của dân. Dân là ông chủ của quan.
Một người khác liền ngâm:
- Đầy tớ thì ở nhà lầu
Cha con ông chủ dãi dầu nắng mưa
Đầy tớ rượu sớm trà trưa
Cha con ông chủ rau dưa qua ngày.

Ông khác nghe liền tiếp:
- Đầy tớ đi xe von ga
Cha con ông chủ sân ga gầm cầu
( Xe vonga là xe của Nga thời xưa, ngày đó ai đi xe đó là sang lắm)

Ông khác lại nói:
- Đầy tớ thì ở nhà lầu
Cha con ông chủ gần cầu Long Biên
Đầy tớ rượu thịt triền miên
Cha con ông chủ nửa điên nửa khùng
Đầy tớ khăn lụa áo nhung
Cha con ông chủ bùng nhùng vải thô


Ặc ặc, có phải chăng thể thơ lục bát thịnh hành nhất không. Đi đâu cũng thấy người ta ngâm lục bát nhiều hơn cả. Chả thấy ma nào đọc đường luật hay bát ngôn, song thất lb v.v.. Ẹc ẹc.

Cóa 1 ông đọc 2 câu đường luật mà nhớ được mỗi một câu.

Tú Xương, Tú Mỡ, Tú Lơ khơ
.....

Ai biết câu dưới đọc lại hộ giùm cái...
15 câu trả lời 15