Thời gian gì mà lâu thế không biết đập mẹ cái đồng hồ đi cho rồi?

Sao mà lâu đến 12h tối này vậy nhỉ thời gian sao mà lâu quá àk ! Đồng hồ chạy nhanh coi sao mà đứng im dậy chài ? Kim ngắn chạy nhanh nào sao mà chậm thế ? Nhanh để @gatrong còn chúc tết mọi người để nhận lọc đầu năm nữa chứ !. ☆01-01☆ 。 . ' 12 ' . 9 ... hiển thị thêm Sao mà lâu đến 12h tối này vậy nhỉ thời gian sao mà lâu quá àk ! Đồng hồ chạy nhanh coi sao mà đứng im dậy chài ? Kim ngắn chạy nhanh nào sao mà chậm thế ? Nhanh để @gatrong còn chúc tết mọi người để nhận lọc đầu năm nữa chứ !. ☆01-01☆ 。
. ' 12 ' .
9 ! 3
' . 6 . '
¶-¶App¥ ¶\¶€W ¥€A® •²º¹¹• vui, khoe, may man va thanh dat !
(""*¤-._"\/"_.-¤*"")
"-.]~[ 2011 ]~[.-"
(_.-"§"-._)
»-(¯`..(¯`v´¯)..´¯)-»
★。\|/ 。★
。HAPPY。
★。/|\ 。★
。☆ 2010 ☆ 。
NEW YEAR
♥hay nho ve @gatrong♥
10 câu trả lời 10