Phim "Bóng ma học đường"?

Các bạn cho hỏi phim "Bóng ma học đường" có hay ko ạ?
3 câu trả lời 3