Người yêu lý tưởng đối với con gái thời nay là những gì ?

con gái thích điều gì nhất ở con trai
và ghét điều gì của họ
các ban hãy nói thật chi tiết nhe!
để mình xem coi mình được
bao nhiêu điểm trong mắt con gái thời nay!
tuổi hơi cao và phong trần có là ưu điểm không
hay là khuyết điểm nhỉ
kekeke thank's nhiều
9 câu trả lời 9