Bán đấu giá nước Việt Nam ai muốn tham dự xin mời vô chơi ?

giá cố định là 100 nghìn tỷ đô,ai có giá cao hơn ko thì trả,bọn lãnh đạo việt nam ra giá 101 nghìn tỷ đô nè,bán cho trung quốc,mau lên,mau lên,có chơi thì chơi đến cùng nào mấy anh em.
4 câu trả lời 4