Tôi cần một lời khuyên, hay chỉ là một lời an ủi....?

Tâm hồn tôi đang tan chảy vào điệu nhạc "A TIME FOR US".... Tôi rất nhớ anh ấy....Dù rằng bản thân phải cố quên đi anh ấy khi biết anh ấy đã có người yêu, nhưng tôi không thể. Có lẽ rằng tôi quá yếu đuối hay quá yêu anh ấy. Hiện giờ, tôi rất cần một lời khuyên để tinh thần có thể khá hơn đôi chút mà tiếp... hiển thị thêm Tâm hồn tôi đang tan chảy vào điệu nhạc "A TIME FOR US".... Tôi rất nhớ anh ấy....Dù rằng bản thân phải cố quên đi anh ấy khi biết anh ấy đã có người yêu, nhưng tôi không thể. Có lẽ rằng tôi quá yếu đuối hay quá yêu anh ấy. Hiện giờ, tôi rất cần một lời khuyên để tinh thần có thể khá hơn đôi chút mà tiếp tục sống tốt. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên! Rất cảm ơn mọi người!
11 câu trả lời 11