Mọi người cho em định cư ở đây luôn nha?

Hôm nay - đêm buồn trời lạnh lẽo
Nước mắt em rơi tận đáy lòng
Tình yêu là gì hỡi thế gian
Mà cho đôi lứa sầu bi thảm...
Hjx hjx. Mới tập làm thơ, bài thơ kon nòng nọc mong mọi người chỉ dạy thêm. Hỳ hỳ ^^!
14 câu trả lời 14