Ai chơi võ lâm 2 cho hỏi tí?

Mìh luyện tử hà mật tịch và thiên hà mật tịch thì chỉ luyện được một nữa,vì có thôg báo là phẩm hạnh k đủ.vậy là sao?và điểm tiềm năg của cái bang quyền và thiếu lâm quyền nên cộg vào đâu
2 câu trả lời 2