Firefox không thể tìm thấy máy chủ tại www.facebook.com?

bây giờ phải làm sao các bạn ơi
8 câu trả lời 8