Cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên iphone 3G?

Làm thế nào để tắt các ứng dụng chạy ngầm trên iphone3g?
Cập nhật: Mình thấy trên mạng bảo giữ nút home vài giây nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì cả.
3 câu trả lời 3