Các bạn cho mình hỏi về phần mềm Total converter video?

Phần mềm Total converter video có đổi được video sang nhạc mp3 không? Vì mình hát karaoke trên sannhac.com, mình muốn dow bản thu của mình về nghe nhưng nó lại là định dạng file flv. Mình chỉ muốn lấy bài hát do mình hát với định dạng mp3 để nghe qua điện thoại, mà file flv điện thoại không đọc được. Hoặc phần mềm... hiển thị thêm Phần mềm Total converter video có đổi được video sang nhạc mp3 không? Vì mình hát karaoke trên sannhac.com, mình muốn dow bản thu của mình về nghe nhưng nó lại là định dạng file flv. Mình chỉ muốn lấy bài hát do mình hát với định dạng mp3 để nghe qua điện thoại, mà file flv điện thoại không đọc được. Hoặc phần mềm nào tách được nhạc với hình riêng không? Mong các bạn chỉ bảo mình tận tình nhé. Cảm ơn các bạn trước. ^^
5 câu trả lời 5