Tại ngã tư có trụ đèn giao thông,đèn xanh mình rẽ trái có cần xi-nhanh(bật tín hiệu sang đường) không?

7 câu trả lời 7