Tại sao điện thoại E72 mới mua phải đem đi Bảo hành?

Em mới mua điện thoại E 72 được 3 ngày. Đi mua tai nghe Bluetooth kết nối vào. Để điện thoại gần Bluetooth thì nghe rõ. Đi xa khoảng 1 m thì nghe rẹt rẹt. Xa tý nữa thì hết nghe luôn. Đem đến TTBH thử vẫn không được. TTBH bảo giữ máy lại đem về Công Ty xem lại. Hàng mới mua sao trục trặc. Còn hỏi tại chỗ bán có đổi... hiển thị thêm Em mới mua điện thoại E 72 được 3 ngày. Đi mua tai nghe Bluetooth kết nối vào. Để điện thoại gần Bluetooth thì nghe rõ. Đi xa khoảng 1 m thì nghe rẹt rẹt. Xa tý nữa thì hết nghe luôn. Đem đến TTBH thử vẫn không được. TTBH bảo giữ máy lại đem về Công Ty xem lại. Hàng mới mua sao trục trặc. Còn hỏi tại chỗ bán có đổi lại cái khác được không?. Chỗ bán trả lời rằng Công ty không cho đổi cái khác. Chịu khó chờ BH. Vậy Anh em cho em cho biết ý kiến? Vậy có đổi được cái khác không?. Sau khi BH máy có hoạt động tốt không?. Hay hàng mới mua mà phải rắc rối?
1 câu trả lời 1