Bài hát có câu "Sẽ không bao giờ trách phụ tình a" tên là gì nhỉ?

Bài hát với đoạn lời "sẽ không bao giờ trách phụ tình anh, sẽ không bao giờ em dối lòng mình, thà rằng không yêu thì thôi, bây giờ trót yêu nhau rồi em xin thề trọn đời chung đôi" có tên là gì, có thể tải từ mạng về dùng được không, quý vị nào biết mách giùm mỗ với, xin hậu tạ nhiều nhiều
3 câu trả lời 3