Nhạc chờ ai biết chỉ dùm mình với?

Có ai biết nhạc chờ của tổng đài viettel ko?Khi gọi đến 19008198 ấy.Bản Nhạc mà ghe giống tiếng piano ở trong các buổi dạ hội ấy
1 câu trả lời 1