Tặng sách Hóa Học cho người yêu thích Hóa |?

Mình muốn tặng một vài tài liệu về Hóa Hữu Cơ cho những ai yêu thích hóa học. Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh. Có thể liên lạc vói mình qua yahoo--> aogiac.rock hoặc Email: taomeob2@gmail.com/ Thân
2 câu trả lời 2