Ảnh hộ chiếu mới nộp liệu có thể mang ảnh khác đến thay?

Mình vừa đi chụp ảnh hộ chiếu về.Nói là phải chụp rõ từng đường nét trên khuôn mặt và phải giống với ở ngoài nhưng nhìn ảnh mình lại thấy...ghê ghê :( Mấy bác chụp ảnh cho mình thậm chi còn sửa bằng cách lấy tai từ hình chụp nghiêng của tấm khác dán vào ảnh chụp đối diện.Mình để mái bồng, phía trên đỉnh, người ta... hiển thị thêm Mình vừa đi chụp ảnh hộ chiếu về.Nói là phải chụp rõ từng đường nét trên khuôn mặt và phải giống với ở ngoài nhưng nhìn ảnh mình lại thấy...ghê ghê :( Mấy bác chụp ảnh cho mình thậm chi còn sửa bằng cách lấy tai từ hình chụp nghiêng của tấm khác dán vào ảnh chụp đối diện.Mình để mái bồng, phía trên đỉnh, người ta cũng cho phẳng lì luôn, xóa cả đuôi tóc đằng sau nữa.Híc.Nhìn hoàn toàn không giống ở ngoài chút nào, cứ như là lưỡng tính vậy. Có chút đuôi tóc phía sau để phân biệt mà cũng nỡ xóa không thương tiếc.Có phải ai chụp ảnh hộ chiếu cũng đều như vậy không?Hôm nay chị mình giục ghê quá nên phải nộp vội.Liệu ngày mai mình có thể thay bằng ảnh khác không?Mình chỉ vừa nộp chiều nay thôi.Nói thực là không hài lòng một tí nào hết,mà cũng không giống 1 tẹo nào cả
2 câu trả lời 2