Từ đá vôi than đá viết phương trình điều chế nhựa P.V.C, cao su buna, benzen, ancol etylic, andehit axetic, ax?

1 câu trả lời 1