• Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học
 • Khoa học Tự nhiên >
 • Hóa học

Từ đá vôi than đá viết phương trình điều chế nhựa P.V.C, cao su buna, benzen, ancol etylic, andehit axetic, ax?

 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Câu trả lời hay nhất
 • why92_hp đã trả lời 4 năm trước
CaCO3 => CaO + CO2
CaO + C = CaC2 + CO
CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2
2C2H2 = C4H4 (dk: 100C, CuCl, NH4Cl)
C4H4 + H2 = CH2=CH-CH=CH2 (xt:Ni, nt)
nCH2=CH-CH=CH2 =(CH2-CH=CH-CH2)n
C2H2 + HCl = CH2=CHCl
nCH2=CHCl => (CH2-CHCl)n
3C2H2 => C6H6 (xt: bột than 600c)
C2H2 + H20 = CH3CHO
CH3CHO + H2 = CH3CH2OH
CH3CHO + 1/2O2 = CH3COOH
 • 0
  0
 • Bình luận
từ đá vôi than đá viết phương trình điều chế nhựa P.V.C, cao su buna, benzen, ancol etylic, andehit axetic, ax?
Đăng nhập 

để thêm câu trả lời của bạn

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn