Từ đá vôi than đá viết phương trình điều chế nhựa P.V.C, cao su buna, benzen, ancol etylic, andehit axetic, ax?

Theo dõi
 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Câu trả lời hay nhất
 • why92_hp đã trả lời 3 năm trước
CaCO3 => CaO + CO2
CaO + C = CaC2 + CO
CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2
2C2H2 = C4H4 (dk: 100C, CuCl, NH4Cl)
C4H4 + H2 = CH2=CH-CH=CH2 (xt:Ni, nt)
nCH2=CH-CH=CH2 =(CH2-CH=CH-CH2)n
C2H2 + HCl = CH2=CHCl
nCH2=CHCl => (CH2-CHCl)n
3C2H2 => C6H6 (xt: bột than 600c)
C2H2 + H20 = CH3CHO
CH3CHO + H2 = CH3CH2OH
CH3CHO + 1/2O2 = CH3COOH
 • Xếp hạng
 • Bình luận
Sign In 

để thêm câu trả lời của bạn

Không có câu trả lời khác

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn