Ai ở đây đã lấy vợ thì trả lời cho mình câu hỏi này?

Khi sống với phụ nữ , đặc biệt là phụ nữ bây giờ , nhiều lúc cũng bất lực và ức chế , ví dụ như lúc cãi nhau , bà vợ toàn chơi mấy lí lẽ cố đấm ăn xôi như kiểu mình đúng rồi , cho dù bạn dùng lí lẽ đúng họ không cãi được thì họ lại nói anh em ta nhỏ nhen chấp nhặt phụ nữ , Mở mồm ra cũng không song , mà câm thì... hiển thị thêm Khi sống với phụ nữ , đặc biệt là phụ nữ bây giờ , nhiều lúc cũng bất lực và ức chế , ví dụ như lúc cãi nhau , bà vợ toàn chơi mấy lí lẽ cố đấm ăn xôi như kiểu mình đúng rồi , cho dù bạn dùng lí lẽ đúng họ không cãi được thì họ lại nói anh em ta nhỏ nhen chấp nhặt phụ nữ , Mở mồm ra cũng không song , mà câm thì cũng ức , Cộng thêm công việc xã hội với gia đình nữa , thời nay đàn ông cũng phải làm thêm việc nhà , ngày xưa chỉ riêng kiếm tiền đã có áp lực rồi , bây giờ áp lực ngày càng tăng cao . Theo phản xạ thì lúc đó đàn ông chúng ta muốn bỏ đến 1 đâu đó yên tĩnh để trốn , Cho Hỏi lúc đó bạn nghĩ đến chỗ nào đầu tiên
A: Xin nghỉ phép . vào phòng sắp sếp hành lý , đặt vé máy bay , rồi bay sang 1 bãi biễn ở nước ngoài , có bãi biển sanh và ánh nắng ấp áp , và phơi mình trên cát , đi chơi vui vẻ cho hết áp lực , Hết 1 tuần rồi về chịu đựng tiếp .( cách này hơi tốn kém )
B: Cắt tóc , lên chùa , ngồi thiền và đọc kinh đến lúc nào cảm thấy tâm trạng bình thường rồi về , ( Cách này lại rất rẻ không mất tiền )
C: Khóc
11 câu trả lời 11