Các bạn xem tốc độ xử lí của chip laptop của mình là bao nhiêu giúp mình nhá?

Nó ghi thế này:
Intel(R) Core (TM) i3 CPU M330@ 2.13 GHz (4 CPUs), ~2.1 GHz

Mình chả hiểu gì luôn :D
5 câu trả lời 5