Thứ trọn đêm nay nhớ một người. Đố các bạn người đó là ai?

Điệu bottom chậm vừa Thương nhau đừng nói... cho nhau buồn lòng Đời anh như lá rớt rụng ven sông Hỏi em... em có biết hay không Mà sao em để tôi nhớ, tôi mong Cách chia nào mà chẳng... đau lòng Điệp khúc: Ngâm giọng Huế Thức trắng đêm nay nhớ một người Một người tôi nhớ một người thôi Đêm nay, đêm nữa, rồi... hiển thị thêm Điệu bottom chậm vừa
Thương nhau đừng nói... cho nhau buồn lòng
Đời anh như lá rớt rụng ven sông
Hỏi em... em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ, tôi mong
Cách chia nào mà chẳng... đau lòng
Điệp khúc: Ngâm giọng Huế
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay, đêm nữa, rồi đêm nữa
Tôi nhớ một người không nhớ..ơ...ớ.. tôi

Nhiều đêm mắt lệ khóc đơn côi
Thao thức năm canh dạ bồi hồi
Chỉ nhớ một người tôi thương mến
Biết người ta còn nhớ đến tôi

Tiếp tục khóc lớn và kéo dài:
Xa nha đừng để... cho nhau đau lòng
Ngày mai ngăn cách... em có buồn không?
Người ta nay cất bước sang sông
Còn tôi tôi mãi nhớ thương mong
Thôi em về chung bước bên.... chồng
Lãng tử Trang Hạ!
Cập nhật: Còn sớm mừ ngủ gì Khôn ui! Ở chơi chút mà, làm lai rai vài ve nghen? Có củ Kiệu tôm khô nè
Cập nhật 2: Chời ơi! Noái dậy chít tui lão Ry ui. Bị nàng cho de ra rìa khóc không ra hơi nè mấy ông ui. hic
Cập nhật 3: Trời! Lâu quá rồi không gặp lại Ang Nguyễn. Em vẫn khỏe chứ hả? Thôi thì sẵn bữa mời ngồi luôn hén. Rượu quán nghèo nhưng chứa chan tình bằng hữu. Thôi nâng chén rượu này ta vui trọn đêm nay. Có về nhớ lấy đêm nay. Nhớ tình tri kỹ đêm ngày vấn vươn
17 câu trả lời 17