Có bạn nào biết tác phẩm "Hành trình về phương đông. phần 2" ?

Có bạn nào biết tác phẩm "Hành trình về phương đông. phần 2" ?
cho linh để xem.nghe...cũng được...cảm ơn nhiều nha!!!
phần 1 . tớ nghe rồi...nghe nói phần 2 còn hớp dẫn hơn...
3 câu trả lời 3