Em phải làm sao bây giờ?

mình quen ảnh được 7 tháng rồi, minh ở cần thơ, anh thì ở kiên giang xa nhau hơn 200 km lận. Mih chỉ gặp ảnh được vào thứ 7& chủ nhật thôi. Chúng mình cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ảnh có dẫn mình về nhà ảnh và mình cũng vậy. Nếu không có gì thay đổi thì chúng mình sẽ kết hôn vòa năm tới . Nhưng mà dạo gần... hiển thị thêm mình quen ảnh được 7 tháng rồi, minh ở cần thơ, anh thì ở kiên giang xa nhau hơn 200 km lận. Mih chỉ gặp ảnh được vào thứ 7& chủ nhật thôi. Chúng mình cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ảnh có dẫn mình về nhà ảnh và mình cũng vậy. Nếu không có gì thay đổi thì chúng mình sẽ kết hôn vòa năm tới . Nhưng mà dạo gần đây ảnh lên cần thơ thăm mình thì ảnh phải ở khách sạn và ảh cũng muốn mình ngũ với ảnh. Mình đã ngũ với ảnh, ảnh có hun mình rồi mình ngũ, nhưng mà dạo này ảnh hay muốn mình quan hệ với ảnh, ảnh hun mình rồi sợ soạng người của mình nữa anh còn hun vòng một của mình nữa sau đó ảnh thường làm một mình ảnh nói là ảnh không kiềm chê được. Vì quan điểm của mình là không quan hệ trước hôn nhân nên mình không muốn điều này xảy ra nữa, mình cũng không có cảm giác gì nhiều, bây giờ mình thất sự rất là ngại khi vào khách sạn với ảnh, chẳng lẽ lần nào ảnh lên thăm mình thì mình phải vào khách sạn với ảnh, mình đã nói điều này với ảnh rồi, nhưng ảnh nói là k lẽ bắt ảnh ở một mình ơn, chiều chủ nhật là ảnh về rồi và ảnh muốn ở bên mình được nhiều hơn, thật sự bây giờ mình không biết phải làm sao hết, xin cho lời khuyên với.
9 câu trả lời 9