Tình yêu? Món quà xa xỉ?

Hừmz. Viết ra những dòng ngẫm mà thật mắc cười.
Không lẽ mình "ế"
.... Chắc là vậy!
Nghĩ đơn giản nhưng qua đầu óc mình nó trở nên phức tạp... Tới mức...
Khiến mình không hiểu nổi mình. Mình cần gì nhỉ?
Cập nhật: @răng sún : Có lẽ anh tự làm khó mình. Khiến mình theo đuổi thứ khó đạt được. Nhưng vẫn muốn theo...!
8 câu trả lời 8