Hỏi tên 1 bộ phim kiếm hiệp trung quốc?

bộ phim nói về 1 kho tàng quý báu . mà bản đồ được xâm lên lưng của 5 ngừoi hay sao á . có 1 ông rất ác muốn có được kho tàng nên tìm kiếm và giết r lọc da để lấy được bản đồ . phim kiếm hiệp trung quốc aj bik chỷ dùm
2 câu trả lời 2